Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 10.07.2017, Aktualizované: 09.10.2017
 Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 4. novembra 2017 od 7:00 - 22:00 h. Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, doručiť na mailovu adresu:     maria.ganova@rajec.net