Pozvánka na Valné zhromaždenie

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 08.09.2017, Aktualizované: 08.09.2017
 Výkonný výbor Zemanského komposesorátu Rajecká Lesná, p. s. si týmto dovoľuje pozvať vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na ČIASTKOVÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční dňa 4.10.2017 v stredu o 10.00 hodine na Slovenskom pozemkovom fonde v Žiline.