Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 2019

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 05.02.2019, Aktualizované: 13.05.2019
 Rozhodnutie predsedu NR SR z 1.2.2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu:
Predseda NR SR vyhlasuje voľby do Európskeho parlamentu  a určuje deň ich konania na 25. mája 2019.