Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 19.03.2019, Aktualizované: 29.04.2020
 Ohlasovňa pobytu v Rajeckej Lesnej na návrh vlastníkov alebo spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR zrušila dňom 18.03.2019 trvalý pobyt: Michal Ďuriš, nar. 30.05.1980. Miestom jeho trvalého pobytu je obec Rajecká Lesná.