Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Rajecká Lesná

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 29.04.2019, Aktualizované: 09.05.2019
 Obec Rajecká Lesná podľa ustanovenia § 3a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy v obci Rajecká Lesná č. 414...
 
 
Oznam: Zmena termínu otvárania obálok sa presúva na termín 31.5.2019