Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Rajecká Lesná

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 11.10.2019, Aktualizované: 11.10.2019
 Obec Rajecká Lesná, v zastúpení starostom obce, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materskej školy č. 416, 013 15 Rajecká Lesná. Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 4.11.2019 do 12.00 hod.