Obec Rajecká Lesná pristúpila k nákupu ďalších kamier

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 21.05.2020, Aktualizované: 21.05.2020
 OBEC PRISTÚPILA K NÁKUPU ĎALŠÍCH KAMIER

V súvislosti s poslednými udalosťami v našej obci a celom regióne pristúpila obec Rajecká Lesná k nákupu ďalších kamier, ktoré sa nachádzajú v exteriéri našej obce v okolí námestia. Zároveň žiadam a prosím všetkých občanov našej obce o obozretnosť. Zamykajte svoje brány, dvory a dvere, a to najmä v noci, pozor i na otvorené okná na prízemí domov a bytov. Nenechávajte na noc vo svojich dvoroch voľne položené náradia a iné hodnotnejšie veci. V tejto veci upozornite aj svojich susedov a našich seniorov.