Plán otvárky, prípravy a dobýjania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec-Dolkam Šuja

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 30.07.2018, Aktualizované: 30.07.2018
Obec Rajecká Lesná podľa § 29 ods. 8 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje občanom, že obci Rajecká Lesná bolo doručené dňa: 27.7.2018 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec- Dolkam Šuja.
Oznámenie je sprístupnené verejnosti po dobu 10  pracovných dní od zverejnenia oznámenia.
 
Zverejnené dňa: 30.7.2018